مقالات علمی

By |۱۳۹۹-۵-۲ ۱۸:۱۷:۱۸ +۰۴:۳۰۱۶ام آذر, ۱۳۹۴|دسته بندی نشده|

زندگی اجتماعی زنبور عسل چگونه است؟ جمعیت كندو همان طور كه در جلسه قبل اشاره شد، هر كندوی زنبور عسل به طور معمول شامل یك ملكه تعداد زیادی کارگر و تعداد کمی زنبور نر وجود دارد. این سه گروه را به تفكیك می شناسیم. الف- ملکه ملکه در داخل کندو و اغلب در نزدیکی