محصولات
لوگوی شرکت آرتاویل کنسرو سبلان

عسل ساوالان

گرید C

عسل روزانه

ساکارز زیر 8

تصاویر

ساوالان طلایی

گرید B

عسل درمانی

ساکارز زیر 5

تصاویر

طلای ساوالان

گرید A

عسل ارگانیک و دیابتی

ساکارز زیر 2

تصاویر

نیاز

مشتقات عسلی

عسل با مغزهای خوراکی

ساکارز زیر 8

تصاویر
0
تعداد کندوهای کل کشور
0
تعداد کندوهای استان اردبیل
0
میزان تولید سالانه عسل در کشور
0
میزان تولید سالانه عسل در استان اردبیل

محصولات جدید

عسل 250 گرمی
عسل 125 گرمی
عسل 950 گرمی
عسل پت 380 گرمی
عسل خمره ای
450 گرمی

مجوزها

سازمان های مرتبط